Zahryznúť do jahodovej peny, City hall, Lučenec, Slovakia


DIPLOM 2021, Dom umenia, Bratislava, Slovakia